Dnia 3 września br. miał miejsce w Kawnicach doroczny odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Pocieszenia. Nasze Seminarium reprezentował Ksiądz Rektor, wraz z dwoma diakonami.

Wierni mogli przygotować się do tego wielkiego święta poprzez udział w sobotniej Mszy świętej z okazji wigilii uroczystości i Nieszporach. Celebrowana była także Eucharystia o północy, która zgromadziła kilkanaście osób. Przed główną Mszą świętą odprawione zostały jeszcze dwie Eucharystie, którym przewodniczyli i głosili okolicznościowe kazania: Ksiądz  Ksiądz Ryszard Sadowski SDB Rektor naszego Seminarium i Ksiądz Wiktor Gumienny, marianin, Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.

Punktem kulminacyjnym kawnickich uroczystości była niedzielna Eucharystia, której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński Prymas Senior. Wygłosił on kazanie, w którym zwrócił uwagę, licznie zgromadzonym parafianom i pielgrzymom, na wielką potrzebę uciekania się do Matki, zwracania się do tej, która prowadzi nas do Jezusa i Jego Ewangelii. Ona jako Niewiasta Pocieszenia daje otuchę, otula w bólu i jest wzorem ufnego zawierzenia woli Bożej. Świętowanie zakończył wspólny posiłek księży z pobliskich dekanatów.