W dniu 21 stycznia, w Instytucie Historii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie miała miejsce obrona dysertacji doktorskiej ks. mgr Marka Babicz – kierownika biblioteki WSD TS w Lądzie.

         Praca zatytułowana Bilbioteka Cystersów w Lądzie nad Wartą od XII do XIX wieku, była pisana przez 15 lat, najpierw pod naukowym kierunkiem ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka SDB (KUL JPII), a następnie ks. prof. dr hab. Jana Pietrzykowskiego (UKSW). Na jej całość składają się trzy tomy tworzące korpus liczący razem 736 stron (t. I:254, t. II:152, t III:330). Rozprawa ma charakter historyczno-bibliotekarski, wypełnia bardzo ważną lukę badawczą w obszarze znajomości historii i zasobów bibliotek cysterskich w Polsce. Z racji rozpiętości chronologicznej obejmującej czasy od średniowiecza aż do pierwszych dziesięcioleci XIX wieku, imponuje ogrom benedyktyńskiej pracy badawczej, poszukiwań, przeprowadzonych kwerend, opisów zapomnianych inkunabułów, a przede wszystkim odtworzenia katalogu zbiorów lądzkich starodruków znajdujących się obecnie w wielu różnych archiwach i bibliotekach w Polsce i poza jej granicami. Uroczysta promocja doktorska ks. Marka Babicza odbędzie się podczas święta UKSW w maju.

Gratulujemy!