Prezentujelenda-miniatura-pazdziernik-2016my najnowsze październikowe wydanie naszego seminaryjnego biuletynu Lenda pt.: „Idźcie i głoście”.

„Dlaczego taki tytuł? Dlatego, że czy to jako osoby konsekrowane, czy jako świeccy, jesteśmy wezwani do głoszenia Słowa Bożego. Inspiracją były również  tegoroczne Światowe Dni Młodzieży, podczas których papież Franciszek zachęcał nas, aby zejść z kanapy i głosić Ewangelię.” – pisze redaktor prowadzący Lendy, kl. Mateusz Buczek SDB

W LENDZIE znalazło się wiele ciekawych tekstów: świadectwa z wakacji, noty o współbraciachz kursu I – nowych salezjanach i nowych członkach naszej wspólnoty, oraz opis naszego zaangażowania w ŚDM. Bardzo ciekawy wywiad z ks. Dominikiem Chmielewskim SDB, rekolekcjonistą, wspólprowadzącym niedawną „wielką Pokutę, powołaniowcem w Inspektorii pilskiej i nowym członkiem naszej wspólnoty zakonnej, rozważania ks. Macieja Sarbinowskiego SDB na temat tytułowego nakazu Jezusa, a także wiele innych, bardzo ciekawych artykułów… 

W imieniu redakcji i całej lądzkiej wspólnoty salezjańskiej zapraszamy!!!

Kliknij, żeby przeczytać nowy numer Lendy.