16 października alumni naszego seminarium wraz z formatorami, zgodnie z tradycją lat ubiegłych, udali się do salezjańskich placówek w Gdańsku, Kobylnicy, Rumi i Słupsku, by tam wspólnie uczestniczyć w niedzieli powołaniowej.

Już ksiądz Bosko zachęcał pierwszych Salezjanów, aby zawsze mieli na uwadze powołania kapłańskie i zakonne i starali się zachęcać młodych ludzi do pójścia za Chrystusem. Swoją troskę o zainteresowanie się nowymi powołaniami, święty Jan Bosko zawarł w Konstytucjach Salezjańskich: …mamy szczególną troskę o powołania apostolskie, jesteśmy wychowawcami w wierze w środowiskach ludowych… (Art. 6).

Podczas kazania, wiernym zostało przybliżone powołanie salezjańskie, formacja oraz życie w seminarium Towarzystwa Salezjańskiego. Salezjanie w czasie wspólnych modlitw, spotkań z młodzieżą i rozmów z parafianami, dali świadectwo swojego powołania i pragnienia służenia innym. Wyjazd był także okazją do spotkania się z Towarzystwem Przyjaciół naszego seminarium oraz pozyskania nowych sympatyków.

Za entuzjazm, otwarte serca, a przede wszystkim za wspólną modlitwę składamy serdeczne Bóg zapłać. Mamy również nadzieję, że nasze wyjazdy zaowocują w nowe i święte powołania.

Kl. Mateusz Sigiel SDB