Pierwszy rocznik alumnów naszego seminarium w niedzielę 22 kwietnia, udał się na wspólnotowy wyjazd do pobliskiego Lichenia.

Inicjatorem i pomysłodawcą był ks. dr Radosław Błaszczyk SDB, opiekun pierwszego roku. W tym szczególnym miejscu, alumni prosili Maryję o potrzebne łaski, wierność w wypełnianiu rad ewangelicznych oraz pomyślność na czas zbliżających się akcji młodzieżowych. Dzień spędzony w Licheniu, był czasem wspólnego świętowania i modlitwy, radości i zadumy, zawiązywania wspólnoty i spotkania z Maryją.

Alumni z księdzem opiekunem, odwiedzili także wybudowany niedawno  dom sióstr Zakonu Najświętszej Maryi Panny, zwanymi również Anuncjatkami, założonego przez św. Joannę Francuską. Młodzi salezjanie spotkali się z siostrą Marią Letitią (łac. radość), jedną z czterech sióstr w Polsce, która opowiedziała o historii zakonu i obecnej sytuacji w Polsce i na świecie. Alumni nawiedzili także miejsce XIX-wiecznych objawień Maryjnych i potężną bazylikę licheńską, w której uczestniczyli we Mszy Świętej, włączając się w przebieg liturgii. Zapraszamy do galerii z pielgrzymki.

kl. Patryk Chmielewski SDB