Po świętach jak zwykle bywa trzeba  wziąć się do pracy. W ostatnich dniach grudnia w naszym  seminarium odbył się kurs wychowawcy kolonijnego. Udział w nim wzięła część alumnów oraz współpracownicy naszego oratorium. Pod kierownictwem pań z Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, poznawaliśmy przepisy i zasady bezpieczeństwa, organizacji wypoczynku, a także ogólne cele pracy wychowawczej. Poznany zespół norm i przepisów, obowiązujących kadrę i uczestników, często był dla nas tylko potwierdzeniem tego, co stosujemy w naszym salezjańskim systemie wychowania. Ważnym zagadnieniem, które omawialiśmy na kursie były zagrożenia, z którymi stykają się dzieci, takie jak: alkohol, narkotyki, nałogowe korzystanie z internetu i gier komputerowych. Otrzymaliśmy także cenne wskazówki, mówiące o tym, jak owocnie współpracować z rodzicami.

W trakcie zajęć był także czas na wykazanie się własną kreatywnością poprzez tworzenie własnych programów zajęć artystycznych i sportowych. Prezentacja wyników tych prac była okazją do wspólnej wymiany doświadczeń i poprawy błędów. Posługiwanie się mapą podczas przygotowywania planu wycieczki, pozwoliła nam przypomnieć także ważniejsze informacje z geografii oraz turystyki. Po odbyciu całego szkolenia mieliśmy również możliwość wyjaśnienia wielu wątpliwości oraz podsumowania zdobytych doświadczeń.

Nasz założyciel święty Jan Bosko nie stworzył traktatów o wychowaniu, ale był świetnym wychowawcą i dlatego my po poznaniu niezbędnej teorii ruszamy do praktyki.

Józef Łysik SDB