W ostatnich dnia mieliśmy okazję do powiększenia swojej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  Omawiane były między innymi sposoby postępowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia, omdleniach, udarach, utracie przytomności itp. Niewątpliwą zaletą kursu były ćwiczenia praktyczne. Mieliśmy możliwość, by wypróbować na fantomach umiejętności wykonywania zastępczej wentylacji, masażu serca a nawet użycia defibrylatora. Ćwiczyliśmy też sposoby wyciągania poszkodowanych z samochodów. Wszyscy uczestniczący w kursie otrzymają oficjalny, uznawany w większości krajów świata Certyfikat Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.