Podczas tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Wielkopolsce, które odbyły się w dniu 26 kwietnia w pałacu w Kościelcu koło Koła, przyznano nagrody osobom, które położyły szczególne zasługi na polu ochrony zabytków w województwie wielkopolskim. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann i Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska wyróżniki tą nagrodą ks. dra Janusza Nowińskiego SDB – Kustosza Zabytków Dawnego Opactwa w Lądzie. W laudacji i na dyplomie dołączonym do nagrody podano, że laureat otrzymuje ją za zaangażowanie i wieloletnią troskę włożoną w opiekę nad zabytkami dawnego Opactwa Cysterskiego w Lądzie oraz prowadzone prace badawcze dotyczące lądzkich zabytków.