VII Ogólnopolski Konkurs „Prymas Polski Kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie” 

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie jest upowszechnianie nauczania oraz wiedzy o życiu i działalności Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda.

Konkurs odbywa się pod Patronatem JE ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia – Metropolity Gdańskiego, JM ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka – Rektora KUL, Ks. Krzysztofa Grzelaka – Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii i Księży Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce Ks. Dariusza Bartochy, Ks. Marka Chmielewskiego, Ks. Alfreda Leja, Ks. Sławomira Łubiana.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:  I – Uczniowie klas maturalnych (Indeksy na KUL), II –Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, III – Młodzież akademicka i pracująca, klerycy seminariów duchownych, katecheci, wychowawcy i wszyscy, którzy pragną poznawać życie i działalność Kard. Augusta Hlonda.

Jury przewiduje następujący sposób wyłaniania laureatów:

Kategoria I: 1) Praca pisemna,2) Egzamin ustny – obowiązuje znajomość wszystkich Listów pasterskich Kard. Augusta Hlonda (dostępne na stronie: www.ak.rumia.pomorskie.pl)

Kategoria II i Kategoria III – praca pisemna lub prezentacja multimedialna.

4. Tematy prac pisemnych i prezentacji multimedialnych (jedna do wyboru):

a. Prymas Polski Kard. August Hlond – życie i dzieła duszpasterskie (wybór)

b. Kard. August Hlond wierny propagator encyklik Piusa XI.

c. Prymas Polski Kard. August Hlond w trosce o wychowanie polskiej młodzieży.

d. Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla (Poznań 1937) wyrazem troski Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda o rozwój kultu Chrystusa Króla.

e. Laikat i jego zadania w nauczaniu Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda

f. Posłannictwo Polski w proroctwach Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda.

g. Na podstawie dwóch (dowolnych) Listów Pasterskich omów aktualność nauczania Kard. Augusta Hlonda.

Pracę należy przesłać do 31 stycznia 2012 na adres: Komitet Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Nauczania Kard. A. Hlonda, Parafia NMP Wspomożenia Wiernych, ul. Dąbrowskiego 26, 84 – 230 Rumia. Głównymi nagrodami są nagrody pieniężne, rzeczowe, indeksy na KUL (Historia, teologia, filozofia, kulturoznawstwo), publikacja w książce. Szczegółowy Regulamin i informacje dot. Konkursu, nauczanie kard. A. Hlonda w układzie chronologicznym i przedmiotowym znajduje się na stronie: www.ak.rumia.pomorskie.pl ; e-mail: Komitet.Rumia@interia.pl, tel. 696 – 333 – 089

M A T E R I A Ł Y  P O M O C N I C Z E 

 Z N A J D U J Ą  S I Ę  N A S T R O N A C H

 

www.tchr.org/hlond/

Strona w całości poświęcona kard. Augustowi Hlondowi

 

www.ak.rumia.pomorskie.pl

Strona poświęcona kard. Augustowi Hlondowi. Zawiera w układzie chronologicznym

i przedmiotowym nauczanie kard. Hlonda

 

www.pomorski.civitaschristiana.pl

Na stronie znajdują się referaty poświęcone kard. Augustowi Hlondowi