1469970_606883539348397_82662111_n„Uczucia – dojrzewanie emocjonalne fundamentem dojrzewania duchowego”. Pod takim hasłem odbyło się kolejne spotkanie wolontariuszy, przygotowujących się do wyjazdu na misje w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym od 15 do 17 listopada.

 

Mieliśmy okazję razem z nimi spędzić ten czas formacji przy wspólnych modlitwach, posiłkach i konferencjach. Było to bardzo owocne spotkanie dla Koła Misyjnego, ponieważ mogliśmy porozmawiać z osobami, które już były na misjach. Wolontariusze dzielili się z nami swoimi troskami, problemami, których doświadczyli w różnych krajach afrykańskich. Spotkanie formacyjne było bardzo intensywne, poruszony był na nim temat uczuć, które odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka.

Wolontariusz musi być zintegrowany emocjonalnie, aby mógł wyjechać na misję, czy to na dwa miesiące, czy też na rok. Pięknym momentem był sobotni wieczór, ponieważ pod koniec dnia ks. Roman Wortolec SDB dyrektor SOM-u poprowadził przy Najświętszym Sakramencie spotkanie modlitewne podczas którego czytał listy Wolontariuszy, którzy są aktualnie na misjach. Są to piękne świadectwa osób, które mimo ciężkiej pracy nie zapominają o Bogu, i żyją w Jego obecności. To daje im siłę do pracy przy 40 stopniowej temperaturze i przy wielu trudnościach związanych z pracą misyjną. Ci młodzi ludzie są dla nas wzorami, ponieważ mimo swoich obowiązków „studenckich”, w poszukiwaniu pracy, rodziny, znajdują czas dla osób bardziej potrzebujących i chcą im oddać swoje wszystkie siły w imię Pana Jezusa.
Zapał misyjny w naszym Kole dzięki temu spotkaniu wzrasta z dnia na dzień. Pamiętajmy wszyscy, aby się modlić za tych młodych ludzi, którzy chcą głosić Pana Jezusa tam, gdzie jest On jeszcze nie znany oraz głosić świadectwo wiary po najdalsze zakątki ziemi. Prośmy o potrzebne łaski i zapał, aby ks. Bosko był z nimi przy wielkich rzeszach młodzieży, którą mają ewangelizować.
Listy Wolontariuszy można przeczytać na oficjalnej stronie SOM-u.
kl. Dawid Wilkos SDB