Jak co roku na Uroczystość Objawienia Pańskiego (popularnie Trzech Króli) przybył ks. Inspektor. Ks. Marek Chmielewski przewodniczył uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej i wygłosił homilię. Zwrócił w niej uwagę na to, że uczeni w Piśmie, którzy z polecenia Heroda zbadali proroctwa dotyczące przyjścia Mesjasza wyraźnie wskazali miejsce Jego narodzenia. A mimo to nie zrobili nic z tym czego się dowiedzieli, nie wyruszyli  aby odszukać tego, który miał wybawić naród izraelski, nie uwierzyli słowu Pisma, które przecież tak bardzo czcili, do którego mieli ogromny szacunek. Podsumowując, ks. Inspektor Zachęcił nas wszystkich do tego, abyśmy nie byli jak uczeni którzy znają Pisma ale nic nie robią z tą wiedzą, nie wyruszają w drogę, nie szukają Chrystusa. Po Mszy Św. miało miejsce pokropienie wodą i okadzenie wszystkich pomieszczeń i zakamarków domu lądzkiego, któremu towarzyszył gromki śpiew kolęd przy dźwiękach gitary oraz zbiórka słodyczy do kosza, dokonywana  przez alumnów pierwszego kursu. Na koniec wszyscy udali się na uroczysty, świąteczny obiad. Bardzo mile i ciepło wspominamy tamte chwile i mamy nadzieję na podobne spotkanie za rok.