Sympozjum „Wierni do końca”

Czy w obliczu zbliżającego się wyroku śmierci, młody człowiek może z odwagą, radością i pieśnią na ustach patrzeć w jej oczy, zawstydzając przy tym swoich oprawców? Czy młody człowiek może z gorącą wiarą iść bez strachu na męczeństwo? Przykład pięciu błogosławionych Oratorianów z Poznania pokazuje, że tak! Świętość życia Edwarda Klinika, Jarogniewa Wojciechowskiego, Edwarda Kaźmierskiego, Czesława Jóźwiaka i Franciszka Kęsego, popularnej Piątki Poznańskiej, stała się głównym tematem sympozjum naukowego „Wierni do końca”, zorganizowanego z okazji Dnia Edukacji Naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Patronat nad sympozjum objął poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie zgromadziło (…)

Czytaj całość →

Dekotyzacja 2011

W sobotę, 8 października, odbyła się tzw. dekotyzacja, czyli przyjęcie studentów pierwszego roku do grona pełnoprawnych członków seminarium.  Warunkiem dostania się do tego grona, było przygotowanie krótkiego programu artystycznego. „Pierwszaki” mieli za zadanie stworzyć krótkie scenki dotyczące znanych bajek, takich jak: Kubuś Puchatek, Smerfy, Muminki, Gumisie, Krecik, oraz Bolek i Lolek. Przedstawienie każdej z nich miało dowolną formę. Każda  z 3-osobowych grup poprzez zaprezentowanie swojej bajki, starała się, by zgromadzeni goście wybuchali salwami śmiechu. Ten plan wyszedł wręcz wyśmienicie, gdyż udawało się to niejednokrotnie. W niektórych momentach cała sala niemal płakała ze śmiechu. (…)

Czytaj całość →

Gaudeamus igitur

„Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli”. Tymi słowami rozpoczęła się Inauguracja nowego roku akademickiego w naszym lądzkim klasztorze. Pierwszym punktem programu inauguracji była uroczysta msza święta, której przewodniczył Radca Generalny ks. dr Marek Chrzan SDB. Po Eucharystii, na sali opackiej zostało odśpiewane radosne Gaude Mater Polonia, po którym słowa powitania wygłosił ks. dr Ryszard Sadowski Rektor WSD TS w Lądzie. Wykłady inauguracyjne wygłosili między innymi: ks. dr J. Nowiński nt. „ Wspólnota i jej dom”, ks. dr J. Wąsowicz nt. „ Dzieła prowadzone w Lądzie”, ks. Rektor nt. „Salezjanie z Lądu dla (…)

Czytaj całość →

Co w Lądzie piszczy…

W ostatnich dniach w Lądzie miało miejsce wiele wydarzeń.  Po pierwsze, przyjechali już neoprofesi z nowicjatów ze Swobnicy i Kopca, co bardzo powiększyło szeregi naszego seminarium. 8 września złożyli oni swoje pierwsze śluby zakonne na ręce ks. Pascuala Chaveza, Przełożonego Generalnego TS.  Wróciły także oba starsze kursy ze swoich wakacji oraz praktyk. Po drugie,  zakończyliśmy doroczne wykopki. Wszyscy alumni przez dwa dni dzielnie zbierali ziemniaki. Po trzecie, 17 września rozpoczęliśmy tzw. programację czyli planowanie pracy całej wspólnoty na najbliższy rok. Trwała ona dwa dni. Po czwarte, przygotowujemy się do nadchodzącej inauguracji roku akademickiego. Podczas uroczystości inauguracyjnej 18 nowym (…)

Czytaj całość →

Wakacje kursowe

Przed inauguracją roku akademickiego alumni drugiego roku wyjadą jeszcze wraz ze swoim opiekunem ks. Wojciechem Gretką na wakacje do Szczyrku, by razem odpocząć po akcjach młodzieżowych. Studenci trzeciego roku już wrócili z takiego wyjazdu, ale niedługo udadzą się, w ramach studiów, na pierwsze praktyki pedagogiczne. W najbliższych dniach do Lądu przyjadą także neoprofesi z nowicjatów w Kopcu i Swobnicy. 8 września złożyli oni swoją pierwszą profesję zakonną w Częstochowie na ręce ks. Pascuala Chaveza,  Przełożonego Generalnego TS. Neoprofesi z obu nowicjatów utworzą kurs pierwszy. Od tego roku akademickiego w  WSD TS będą trzy lata studiów – dwa filozofii i jeden pedagogiki.

Czytaj całość →

Odnowiona profesja

Boże Ojcze, Ty mnie konsekrowałeś dla Siebie w dniu Chrztu świętego. W odpowiedzi na miłość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który mnie wzywa, abym wierniej Go naśladował i wiedziony przez Ducha Świętego, który jest światłością i mocą, w pełni dobrowolnie ofiaruję się Tobie całkowicie […] Powyższymi słowami 15 alumnów WSD TS odnowiło dzisiaj swoją profesję zakonną. Uroczystość odbyła się podczas Eucharystii w kaplicy seminaryjnej. Klerycy składali swoje śluby na ręce ks. Wojciecha Gretki, homilię wygłosił ks. Radosław Błaszczyk. Śluby poprzedzone były dniem skupienia poprowadzonym przez ks. Zenona Klawikowskiego, dyrektora Ośrodka Duchowości Salezjańskiej. Wszyscy studenci WSDTS są profesami czasowymi (…)

Czytaj całość →

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego

W sobotę 25 września 2010 roku odbędzie się w Lądzie inauguracja roku akademickiego. Nowy rok seminaryjny rozpoczniemy o godz. 10.00 mszą świętą, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ksiądz Inspektor Marek Chmielewski. Wykład inauguracyjny pt. „Główna problematyka ekofilozofii” przedstawi wieloletni dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej i dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga. W imieniu lądzkiej wspólnoty salezjańskiej serdecznie zapraszam wszystkich Współbraci i Przyjaciół naszego seminarium do wzięcia udziału w tej uroczystości. Ks. Ryszard Sadowski, SDB

Czytaj całość →