Kurs wychowawców kolonijnych

Po świętach jak zwykle bywa trzeba  wziąć się do pracy. W ostatnich dniach grudnia w naszym  seminarium odbył się kurs wychowawcy kolonijnego. Udział w nim wzięła część alumnów oraz współpracownicy naszego oratorium. Pod kierownictwem pań z Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, poznawaliśmy przepisy i zasady bezpieczeństwa, organizacji wypoczynku, a także ogólne cele pracy wychowawczej. Poznany zespół norm i przepisów, obowiązujących kadrę i uczestników, często był dla nas tylko potwierdzeniem tego, co stosujemy w naszym salezjańskim systemie wychowania. Ważnym zagadnieniem, które omawialiśmy na kursie były zagrożenia, z którymi stykają się dzieci, takie jak: alkohol, narkotyki, nałogowe korzystanie z internetu i gier (…)

Czytaj całość →

Nowy numer „Lendy”

Drodzy Sympatycy Seminarium! Z ogromną radością prezentujemy Wam kolejny numer biuletynu seminaryjnego „Lenda” – owoc  pracy nas samych i naszych współbraci. W tym wydaniu wiele miejsca poświęciliśmy Maryi i pobożności maryjnej, dlatego jednym głosem wołamy „Wejdźmy wszyscy pod Jej płaszcz”. Oddając „Lendę” w Wasze ręce, pragniemy jednocześnie złożyć najserdeczniejsze życzenia, by nadchodzące święta przebiegły w atmosferze rodzinnego ciepła i miłości, a blask bijący od Stajenki Betlejemskiej niech rozświetla wszelkie mroki codzienności. Redakcja Zobacz nowy numer Lendy: Lenda-nr-7-2011-grudzień Zobacz numery archiwalne: archiwum Lendy

Czytaj całość →

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony przez papieża Piusa IX w dniu 8 grudnia 1954 r. Wyraża on prawdę, iż Maryi od samego początku nie dotyczyły skutki grzechu pierworodnego. To dzięki łasce została Ona uchroniona od jakichkolwiek rezultatów nieposłuszeństwa pierwszych rodziców. Jak wiadomo, księdza Bosko charakteryzowała głęboka pobożność maryjna, której korzeni należy doszukiwać się w domu rodzinnym tego świętego. Kiedy Jan Bosko wstępował do seminarium, Mama Małgorzata powiedziała do niego następujące słowa: „Kiedy się urodziłeś, poświęciłam cię Błogosławionej Dziewicy. Kiedy zacząłeś nauki, poleciłam ci nabożeństwo do Tej naszej Matki. I teraz polecam ci, żebyś do Niej (…)

Czytaj całość →

Msza Święta w Radio Maryja

W najbliższy wtorek o godz. 7.00  w Radio Maryja będzie transmitowana Msza Święta z naszej kaplicy seminaryjnej. Mszy tej będzie przewodniczył ks. Marek Chmielewski SDB, inspektor Inspektorii św. Wojciecha w Pile. Homilię wygłosi ks. Piotr Przyborski SDB – proboszcz lądzkiej parafii. W tym dniu w sposób szczególny będziemy modlić się w intencji wszystkich Przyjaciół naszego seminarium. Zachęcam do łączenia się z nami w modlitwie na falach radiowych.

Czytaj całość →

11 listopada dniem niepodległości Polski

Jak co roku 11 listopada wspominamy datę 11.11.1918, kiedy to Polska po ponad 120 latach niewoli odzyskała niepodległość. Ten dzień to dobra okazja do zadumy, refleksji nad tym, czym jest wolność, ale także do modlitwy za tych, którzy polegli broniąc ojczyzny. Również w naszym domu uczciliśmy tę rocznicę. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Słupcy, oraz alumnów naszego seminarium, odbył się wieczorek patriotyczny – małe muzykowanie. Licznie przybyli goście: mieszkańcy Lądu i okolicznych miejscowości oraz współbracia salezjanie, mogli wysłuchać utworów wykonywanych na fortepianie, skrzypcach, oraz akordeonie w wykonaniu dzieci i młodzieży. Swój udział zaznaczyli także klerycy, którzy deklamowali wiersze (…)

Czytaj całość →

Spotkanie Art. 43

W dniu 7 listopada odbyło się kolejne spotkanie salezjańskiej grupy medialnej, na którym oprócz członków Art-u obecny był również ks. Przemysław Cholewa SDB – inspektorialny delegat ds. mediów. Głównym tematem spotkania był FAIP, czyli Formacja, Animacja, Informacja i Produkcja jako salezjańskie kryteria obecności w mediach. Wśród tych aspektów podkreślono szczególną rolę Formacji, rozumianej jako zdolność postrzegania obecności młodzieży w świecie mass mediów i asystowaniu jej, a także rozwijanie własnych umiejętności związanych z obecnością w tym sektorze, oraz Animacji, jako rozumnej obecności naszego środowiska w kulturze medialnej. Wyznaczone zostały cele Art-u oraz wynikające z nich zadania, do których zostały zaliczone m.in: (…)

Czytaj całość →

Podsumowanie wizytacji w lądzkiej wspólnocie

Od 24 października do 3 listopada br. we wspólnocie pod wezwaniem  św. Bernarda w Lądzie nad Wartą, odbywała się wizytacja, którą przeprowadził ks. inspektor Marek Chmielewski. Do lądzkiej „alma mater” przynależą także dom wychowawczo- resocjalizacyjny w Poznaniu oraz parafia w Kowalewie. Ks. inspektor przez pierwsze dni odbywał spotkania osobiste ze współbraćmi „w duchu służby i braterskiej jedności”. Spotkał się także z radą domu, pracownikami oraz młodzieżą w oratorium. Przyglądał się także obserwancji zakonnej (sposobu zachowania) tejże wspólnoty. Kształtował opinię o świadectwie życia konsekrowanego, gorliwości apostolskiej w pracy duszpasterskiej, troskliwości o wzrost powołań oraz sytuacji materialnej. Swoje uwagi oraz obserwacje przekazał na podsumowaniu wizytacji, odczytując rzetelnie przygotowany protokół. Ważnymi (…)

Czytaj całość →

Rozpoczęcie wizytacji

Dnia, 24 października, rozpoczęła się w naszym seminarium doroczna wizytacja kanoniczna, przeprowadzana przez Księdza Inspektora Marka T. Chmielewskiego SDB. Ksiądz Inspektor każdego roku przyjeżdża na kilka dni do poszczególnych wspólnot zakonnych, aby porozmawiać ze współbraćmi, zbadać stan wspólnoty i jakość działania inicjatyw salezjańskich przez nią prowadzonych.

Czytaj całość →

Inauguracja na UKSW w Warszawie

10 października klerycy trzeciego roku Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie wraz z ks. Rektorem Ryszardem Sadowskim i ks. Mariuszem Chamarczukiem uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy razem z ks. Mariuszem Kowalskim do Łomianek, gdzie spotkaliśmy się ze wspólnotą Świętego Franciszka Salezego. Następnie udaliśmy się do nowego kampusu akademickiego UKSW przy ulicy Wójcickiego, który zwiedziliśmy. Inaugurację otworzyła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i wygłosił słowo Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Celestino Migliore. W homilii wskazał na problemy materialne z jakimi muszą zmagać się studenci oraz zachęcił do współodpowiedzialności za uczelnie i poszukiwania prawdy. Po Eucharystii (…)

Czytaj całość →

Sympozjum „Wierni do końca”

Czy w obliczu zbliżającego się wyroku śmierci, młody człowiek może z odwagą, radością i pieśnią na ustach patrzeć w jej oczy, zawstydzając przy tym swoich oprawców? Czy młody człowiek może z gorącą wiarą iść bez strachu na męczeństwo? Przykład pięciu błogosławionych Oratorianów z Poznania pokazuje, że tak! Świętość życia Edwarda Klinika, Jarogniewa Wojciechowskiego, Edwarda Kaźmierskiego, Czesława Jóźwiaka i Franciszka Kęsego, popularnej Piątki Poznańskiej, stała się głównym tematem sympozjum naukowego „Wierni do końca”, zorganizowanego z okazji Dnia Edukacji Naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Patronat nad sympozjum objął poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie zgromadziło (…)

Czytaj całość →