Królowie i Biskupi – VIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej

Król i biskup to najważniejsze postacie średniowiecznej Europy. Obaj bowiem reprezentowali władzę, która w ówczesnym przekonaniu, wyrażonym wcześniej przez świętego Pawła z Tarsu, pochodziła od Boga. Widocznym znakiem Jego namiestnictwa był obrzęd namaszczenia olejami świętymi, który towarzyszył zarówno koronacji królewskiej, jak też inauguracji pontyfikatu biskupiego. W ten sposób stawali się pomazańcami Bożymi, którym poddani, a zarazem wierni Kościoła Chrystusowego, winni byli okazywać szacunek, lojalność i posłuszeństwo. W zamian oczekiwali harmonijnej współpracy w sprawowaniu rządów, gdzie sprawy świeckie podlegać miały królowi, zaś duchowe – biskupowi. Wymagano też, by władca bronił wiary i troszczył się o instytucje kościelne, natomiast (…)

Czytaj całość →

Ołtarz Lądzkich Męczenników

Od 6. stycznia 1940 r. do 28. października 1942 r. niemieccy okupanci zamienili klasztor i kościół w Lądzie na obóz-więzienie dla polskiego duchowieństwa. Wśród 152. więźniów lądzkiego obozu był ks. biskup Michał Kozal oraz wspólnota salezjanów z Lądu, z ks. dyrektorem Franciszkiem Miśką na czele. W tym okresie lądzka świątynia i klasztor stały się świadkiem okrutnego poniżania godności człowieka przez niemieckiego okupanta, a jednocześnie heroicznego świadectwa wiary w Boga złożonego przez błogosławionego biskupa Kozala i jego towarzyszy. Postawa ich życia była potwierdzeniem zwycięstwa miłości nad nienawiścią. Większość więzionych księży i kleryków wywieziono z Lądu do obozu zagłady w Dachau, gdzie wielu z nich poniosło śmierć. Z tego (…)

Czytaj całość →

Święto Inspektorii i 90 lat obecności salezjanów w Lądzie

Święto inspektorii pw. św. Wojciecha, imieniny księdza inspektora Marka Chmielewskiego SDB, spotkanie formacyjne księży dyrektorów inspektorii pilskiej, jubileusz 75-, 50- i 25-lecia profesji zakonnej oraz 90. rocznica przybycia i rozpoczęcia przez salezjanów pracy w Lądzie – oto główne uroczystości, które duchowi synowie księdza Bosko wraz z zaproszonymi gośćmi i młodzieżą świętowali w dniach od 20 do 21 kwietnia w pocysterskim klasztorze. Piątek dyrektorzy salezjańscy rozpoczęli od spotkania z wikariuszem inspektorialnym księdzem Jarosławem Pizoniem SDB oraz z księdzem Zenonem Klawikowskim SDB, kierownikiem Ośrodka Duchowości Salezjańskiej. Następnie wszyscy wzięli udział w uroczystej Eucharystii. O oprawę muzyczną liturgii zadbał ks. Mariusz Kowalski SDB (…)

Czytaj całość →

Nowy ołtarz soborowy w lądzkiej świątyni

W związku z jubileuszem 120-lecia erygowania lądzkiej parafii (ustanowiona w 1890 r.) oraz 90-leciem przybycia do Lądu salezjanów (kwiecień 1921r.), powstała inicjatywa zrekonstruowania w lądzkiej świątyni części jej zabytkowego wyposażenia, a konkretnie odtworzenie ozdobnego antepedium (ozdobna płyta dekorująca frontową ścianę ołtarza) dekorującego niegdyś ołtarz główny. Pracę zlecono pracowni prof. Janusza Szpyta. Podczas opracowywania projektu zapadła decyzja o wykonaniu nowego ołtarza soborowego, w którym będzie umieszczone wspomniane antepedium. Na bocznych ścianach ołtarza znajdują się dwa herby dokumentujące historię tej realizacji: herb Szeliga opata Łukomskiego i data 1744 upamiętniająca fundację srebrnego antepedium oraz herb Towarzystwa Salezjańskiego i data 2011, będąca (…)

Czytaj całość →

Nowe obrazy w Lądzie

Lądzki klasztor wzbogacił się o kolejne dzieła sztuki: dwa obrazy po renowacji i jeden zupełnie nowy. Odrestaurowane zostały portrety Jadwigi Śląskiej i opata Łukomskiego. Św. Jadwiga żyjąca w XII w. była żoną wrocławskiego księcia Henryka I Pobożnego. Ufundowała w swoim życiu wiele klasztorów, nic więc dziwnego, że jej wizerunek znajduje się także w lądzkich murach. Natomiast żyjący na przełomie XVII i XVIII w. opat Antoni Mikołaj Łukomski ma ogromne zasługi w dziejach naszego klasztoru. To za jego rządów rozbudowano kościół i przebudowano klasztor, zmieniając jego styl z gotyckiego na barokowy. Nowością jest, namalowany przez Józefa Januszkiewicza z Łodzi, portret Sługi Bożego (…)

Czytaj całość →

Nowy album o Lądzie

W kwietniu br. minęło 90 lat od objęcia przez salezjanów dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą. Okoliczność ta stała się powodem wydania przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorię pw. św. Wojciecha monografii: Salezjanie w Lądzie 1921-2011, której redaktorem jest ks. Janusz Nowiński SDB. Publikacja ta wpisuje się w ideę upa­miętniania dziejów tego wyjątkowego miejsca, a przede wszystkim zbiera i uzupełnia infor­macje o licznym gronie salezjanów, którzy przez ostatnich dziewięć dekad tworzyli i tworzą najnowszą historię Lądu. Monografię rozpoczyna kalendarium najważniejszych wydarzeń z dziewięciu dekad salezjańskiej obecności w Lądzie. Część merytoryczna podzielona jest na trzy rozdziały: Wspólnota i jej dom; Dzieła prowadzone w Lądzie; Salezjanie z Lądu dla Kościoła (…)

Czytaj całość →

Tryptyk lądzki

Ląd, mała wioska położona nad rzeką Wartą, około 80 km od Poznania – miasta kultury, tej wielkiej i tej małej. Lecz to właśnie tu przez trzy dni będą gościć wspaniali muzycy, prezentujący najwyższy, światowy poziom. Okazją do zorganizowania TRYPTYKU LĄDZKIEGO jest 90. rocznica obecności  Salezjanów w tym miejscu. Muzyka klasyczna jest dostępna dla publiczności w Lądzie już od trzech lat, lecz po raz pierwszy w tym roku będzie można jej słuchać, aż przez trzy dni. Festiwal potrwa od 23 do 25 września. Każdy z koncertów rozpoczynać się będzie o godzinie 18:00. Do lądzkiego klasztoru będzie dojeżdżać  bezpłatny autobus z Konina, z placu przed Halą Rondo o godz.: 16:20. Pierwszego dnia (…)

Czytaj całość →