„A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”.

NIEMOŻLIWE! Bóg przychodzi do nas, stając się jednym z nas. Już nie jest Bogiem odległym, może nawet abstrakcyjnym, ale jest Bogiem z nami – Emmanuelem. Przychodzi wbrew oczekiwaniom, standardom, prawu. Robi to wszystko dla nas i dla naszego zbawienia. Chce zacząć na nowo relację z człowiekiem, z Tobą, ze mną. Jeśli jestem jeszcze na terytorium wroga – szatana, to On i tam wychodzi, by mnie szukać… A czy pozwolę Mu się znaleźć?

Kl. Michał Konera SDB

Bóg z nami - grafika

Czytania mszalne