Po wakacyjnym odpoczynku niechybnie przychodzi jesień, a wraz a nią powrót w szkolne ławy. Także i młodzi salezjanie, członkowie wspólnoty Postnowicjatu w Lądzie n. Wartą, w połowie września wrócili pełni zapału i entuzjazmu z letnich wojaży. W lądzkim seminarium uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 25. września. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Marka Chmielewskiego, inspektor inspektorii pilskiej, który także skierował do wszystkich zgromadzonych homilię. Po Eucharystii wszyscy udali się na wykład inauguracyjny ks. prof. Jana Dołęgi, na temat ekofilozofii  jej miejsca we współczesnej nauce. Tę część programu zakończyła immatrykulacja alumnów pierwszego kursu, którzy po otrzymaniu indeksów, wraz ze swymi starszymi współbraćmi odśpiewali radosne Gaudeamus Igitur. Po uczcie duchowej przyszła chwila posilenia ciała, dlatego też wszyscy goście oraz wspólnota seminaryjna udali się do refektarza seminaryjnego na uroczysty obiad. Wśród przybyłych osób wspomnieć należy Jego Magnificencję Księdza Profesora Henryka Skorowskiego, Rektora UKSW w Warszawie, ks. Alfreda Leję – przełożonego inspektorii wrocławskiej, ks. Sławomira Łubiana – przełożonego inspektorii warszawskiej, ks. Dariusza Bartochę – przełożonego inspektorii krakowskiej oraz ks. Giuseppe Pellizzariego – inspektora Okręgu Wschodniego.