I stało się. 23 maja 2011, o godzinie 12.00 miały miejsce wybory nowych dziekanów w naszym seminarium. Zgromadziliśmy się wszyscy w Sali Opackiej, aby poprzez tajne głosowanie wybrać czterech alumnów, którzy w roku akademickim 2011/2012 będą animowali wspólnotę współbraci młodszych. I tak dziekanem głównym został kl. Paweł Bróż, który zastąpił w tej funkcji kl. Pawła Figurę. Dziekanem kulturalnym będzie od tej pory kl. Michał Libor, zastępując kl. Jarosława Krzysztonka. Animacji liturgicznej podejmie się kl. Piotr Wyderka, przejąwszy obowiązek kl. Pawła Szczepańskiego. Natomiast troską o sport w seminarium, która dotychczas należała do kl. Jarosława Budnego, zajmie się kl. Marcin Pikor. Nowo wybranym dziekanom gratulujemy i życzymy wielu łask Bożych oraz cierpliwości, radości i kreatywności. Bowiem jak powiedział nowo wybrany dziekan główny: Sprawowanie tych funkcji to służba, powierzona nam przez współbraci, którzy tym samym obdarzyli nas swoim zaufaniem.