fsm72W dniach 15-17 lutego dom rekolekcyjny sióstr Salezjanek w Pieszycach przeżył nalot gimnazjalistów. Trzydziestu trzech chłopaków z siedmiu placówek inspektorii wrocławskiej przeżywało tam swoje Formacyjne Spotkanie Młodych. Temat tego FSM-u brzmiał „uwierzyć jak on”. Chcieliśmy pochylić się nad zagadnieniem wiary w życiu codziennym, związanych z nią wątpliwościach i decyzjach. Pomogły nam w tym świadectwa dwóch wrocławskich studentów związanych ze wspólnotą Mamre oraz dyskusja oparta na życiorysie bł. Filipa Rinaldi.

Nie zabrakło też rekreacji. Wczesnym rankiem, przed modlitwami, ochotnicy mieli okazję pobiegać ulicami Pieszyc, a w sobotę po obiedzie cała grupa wyruszyła w kierunku Gór Sowich. Celu wędrówki nie osiągnęliśmy ze względu na śnieg. Drogi były wprawdzie przejezdne, ale śnieg lepił się tak dobrze, że niemożliwym byłoby nie ulepić z niego śnieżki. Nie uszliśmy nawet połowy trasy, kiedy musieliśmy zarządzić postój w szczerym polu. Wtedy rozpętała się regularna wojna, po której zmęczeni, zziębnięci, ranni i mokrzy wróciliśmy do domu sióstr.

Wieczorem odbyła się  agapa, skromna ze względu na trwający okres Wielkiego Postu, połączona z prezentacją duchowości trzech zgromadzeń zakonnych. Do domów rozjechaliśmy się po niedzielnej Eucharystii.  Zmęczeni i niewyspani, ale za to ubogaceni spotkaniem z żywym Chrystusem i drugim człowiekiem, będziemy starać się bardziej świadomie przeżywać naszą wiarę, zwłaszcza w życiu codziennym.

kl. Adam Cieślak SDB