InauguracjaWciąż potrzeba salezjanów. Młodzi ludzie nadal chcą mieć zaufanych przewodników na życiowej drodze. Aby prowadzić młodych do Chrystusa, należy się przygotować. I duchowo, i intelektualnie. W postnowicjacie Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie rozpoczął się nowy rok formacyjno – akademicki.

Uroczysta inauguracja kolejnego roku zmagań związanych z własną formacją i zdobywaniem wiedzy została poprzedzona trzydniowym przygotowaniem. Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa do Ducha Świętego były ważnymi elementami tego triduum. Tradycyjnie, odbyła się także pielgrzymka do Kawnic. Tam, w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, wszyscy współbracia młodsi wraz z formatorami, zawierzali się swojej Przewodniczce i Mistrzyni. Podczas homilii ks. prorektor Tomasz Kościelny SDB podkreślił rolę zaufania. Bądź silny, przejdziemy tę drogę razem – te sformułowania padały w kontekście relacji z Bogiem i przełożonymi. Istotnym elementem było spotkanie braterskie ze współbraćmi z kawnickiej wspólnoty. Ten znak jedności i solidarności przysporzył wiele radości.

Sam dzień inauguracji poprzedzony był przygotowaniami. Sala Opacka, krużganki czy refektarz nabrały odświętnego wyglądu. Chór ćwiczył pieśni, dopracowywano liturgię. Pierwszym akcentem tego ważnego dnia była uroczysta Jutrznia sprawowana przez ks. katechetę Radosława Błaszczyka SDB. Centralny punkt stanowiła Eucharystia. Przewodniczył jej ks. inspektor Marek Chmielewski SDB. Wraz z nim koncelebrowali ją wszyscy księża inspektorzy, wikariusze oraz ekonomowie polskich inspektorii, ks. dyrektor Mariusz Chamarczuk SDB, radcy lądzkiej wspólnoty, rektorzy pobliskich seminariów, współbracia salezjanie oraz zaprzyjaźnieni kapłani. W kazaniu ks. inspektor Alfred Leja SDB podkreślił rolę zdobywania wiedzy. Wskazywał, że nie ma miejsca dla niewykształconych salezjanów.

Spotkanie w Sali Opackiej lądzkiego klasztoru był kolejnym akcentem inauguracji. Przybyłych gości powitał ks. Rektor, zaś podsumowania minionego roku dokonał ks. Prorektor. Zgodni z akademickim zwyczajem odbył się także wykład inauguracyjny. Prelegentem był prof. Jacek Kurzępa. Tematem wystąpienia była refleksja socjopedagogiczna nad współczesnymi wyzwaniami wychowawczo-katechetycznymi. Swoje rozważania osadził bardzo mocno w kontekście wiary i duchowego prowadzenia ludzi młodych. Zwrócił uwagę na potrzeby, problemy i wymagania młodzieży, wskazał drogi sprostania tym oczekiwaniom. Podkreślił wartość indywidualnych relacji.

Jeśli początek ma mówić o jakości całego roku, to można być spokojnym o ten najbliższy czas. Z pewnością będzie on pełen wyzwań i pracy. Jednak to wszystko hartuje. Potrzeba pogłębiania wiary, kształtowania serca, intelektu i charakteru jest zawsze nagląca. Oby tylko nie zabrakło determinacji.

Kl. Grzegorz Chmieliński SDB