Lad3W połowie 2014 roku zdigitalizowano Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Lądzie nad Wartą metodą skaningu laserowego. Do tego celu wykorzystano najnowszy skaner Faro Focus 3D X330. Autorami projektu jest firma PRO RESTAURO S.C. Karolina Rogalska, Paweł Świerczewski z Turku.

W ramach projektu wykonano 156 skanów, z których stworzono trójwymiarowy model kościoła wraz z jego wyposażeniem. Na tej podstawie utworzono dokumentację – rzuty elewacji w formacie .dwg i .rvt. Z otrzymanego modelu wygenerowano ortofotoplany, będące doskonałym materiałem dla konserwatorów zabytków. Co więcej, stworzono spacer wirtualny po kościele składający się z 8 zdjęć panoramicznych. W ramach projektu przygotowano także stronę internetową- www.digitalizacjalad.pl, na której umieszczone są wyniki otrzymane w procesie digitalizacji oraz wcześniej wymieniony spacer wirtualny.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Kopuła-Ląd Lad007 podłoga2 Wnętrze5Zdjęcia pochodzą ze strony: http://digitalizacjalad.pl/digitalizacja/