żychlinwideJezus Chrystus założył jeden Kościół.  Historia Kościoła jest jednak długa, burzliwa i pełna bolesnych momentów, w wyniku których dzisiaj jedności w Kościele nie ma. Od dłuższego czasu kościoły chrześcijańskie odczuwają potrzebę jedności – stąd propozycja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który odbywa się od 18 do 25 stycznia.

 

 

Od pewnego czasu nasza wspólnota jeździ do parafii Ewangelicko – Reformowanej w Żychlinie, gdzie są odprawiane tzw. Nabożeństwa ekumeniczne. Ich ideą jest wspólna modlitwa chrześcijan różnych wyznań (czy, jak wolą niektórzy, denominacji). Hasłem tegorocznego spotkania było pytanie „Czyż Chrystus jest podzielony?”, odwołujące się do pytania św. Pawła, skierowanego w stronę Koryntian w liście, znanym z Pisma Świętego (1 Kor 1, 1-17). Odbyło się ono 18 stycznia (w sobotę) o godzinie 17.00. Naszą wspólnotę w tym roku reprezentował ks. Zenon Klawikowski oraz alumni: Rafał Chabowski, Paweł Gulka i Jura Paszkawiec.

Administrator parafii w Żychlinie, ks. Tadeusz Jelonek, przywitał wszystkich i zaprosił do wspólnej modlitwy. Składały się na nią: wspólne śpiewy, rozważanie Pisma Świętego, kazanie księdza Grzegorza Karolaka, diecezjalnego referenta ds. ekumenizmu. Wspólne wyznanie wiary było szczególnym momentem, podobnie wspólna modlitwa „Ojcze nasz”. Sprawiły one, że mimo różnych liturgii, innego rozumienia wielu spraw, choć przez chwilę nasze głosy zjednoczyły się we wspólnym zanoszeniu modlitw.

Miejmy nadzieję, że Pan Bóg da nam łaskę jedności, byśmy wspólnie kroczyli drogą do świętości, która była tematem nabożeństwa. W końcu, jak naucza święty Paweł, jest „Jedno Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.” (Ef 4, 4-6)

Kl. Paweł Gulka