„Być wiernym” to hasło, które przyświecało wszystkim uczestnikom weekendu z ks. Bosko dla licealistów i studentów. Odbył się on w dniach od 24 do 26 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie. Przyjechało dwunastu śmiałków z różnych stron Polski ze szczytnymi celami i intencjami ukrytymi w sercu. Ci młodzi ludzie mieli okazję, by pogłębić swą wiedzę na temat wierności w życiu zakonnym, kapłańskim i małżeńskim. Każdy z nich poprzez takie spotkanie, pragnął w swoim życiu rozpoznać wolę Bożą. Wierzymy, że było to możliwe dzięki modlitwie, nabożeństwu pokutnemu, drodze krzyżowej, adoracji Najświętszego Sakramentu, rozmowom z salezjanami itd.

Być może pomocą były też filmy: „Ludzie Boga” i ” Dusza tunezyjska”. Opowiadają one o całkowitym zaufaniu Bogu i gotowości pełnienia tylko tego, czego ON chce. Jednym z punktów była też sztuka „Tutaj jest dobrze”, wystawiona przez młodych salezjanów.  Dotyczy ona bohaterskiej śmierci błogosławionych Wychowanków salezjańskich z Poznania. Spektakl przedstawia ich żywą wiarę w Boga i niegasnącą miłość do Maryi, ks. Bosko i ojczyzny, którym wierność potwierdzili męczeńską śmiercią.

Odbyły się też prace w grupach, na których poruszano temat wierności. W podsumowaniu spotkań uczestniczył ks. Stanisław Jezierski SDB, najstarszy salezjanin w Polsce, „żywy” przykład wierności Bogu w życiu salezjańskim i kapłańskim. Ksiądz Stanisław wygłosił też konferencję, w której zachęcał do wierności Jezusowi; to przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólnoty Miłości, jaką jest Kościół Boży.

Weekend minął pod wiernym i czujnym okiem Pana Boga, czyli pobożnie, intensywnie, iście po salezjańsku i ufamy, że owocnie.

kl. Damian Okroj