DSC_1061„Gdzie leży granica między byciem nauczycielem z pasją a pracownikiem nauczającym młodzież; między policjantem – stróżem bezpieczeństwa – a poborcą opłat za mandaty; między proboszczem – pasterzem – a urzędnikiem kościelnym?” – takiego początku homilii z okazji ponowienia profesji zakonnej nikt się nie spodziewał…

W poniedziałkowe przedpołudnie, 7 września, na ręce ks. Inspektora Marka Chmielewskiego 13 młodych salezjanów z naszego seminarium ponowiło swoje śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Po czasie spędzonym na adorację i osobistą modlitwę przed Jezusem, cała wspólnota seminaryjna przeżywała uroczystą  Eucharystię. W  homilii ks. Inspektor stawiając pytania o granice postaw w poszczególnych zawodach, poruszył temat relacji między literą prawa, w tym prawa Bożego interpretowanego przez ludzi, a postawami ducha pobudzanymi miłością. W tym kontekście zaprosił ponawiających profesję do refleksji: czym się kierować w życiu konsekrowanym – przestrzeganiem praw czy życiem według Ducha? Ks. Chmielewski porównał też zakonników do „wehikułów”, które niosą przez dzieje świata Boga i przybliżają Go człowiekowi.

Jeśli przeczytałeś/aś tę relację do końca to proszę, pamiętaj o tych młodych salezjanach w swojej modlitwie.

kl. Krystian Sukiennik SDB