Bilet do nieba, czyli dzień skupienia w Lądzie
Bilet do nieba, czyli dzień skupienia w Lądzie

Ks. Bosko mówił swoim chłopakom w oratorium, że od czas do czasu trzeba zaktualizować swój „bilet do nieba”. Taką aktualizacją miały być dobrze przeżyte dni skupienia. Nasza wspólnota zakonna po raz kolejny przeżywała swój dzień skupienia. Prowadził go ks. Dariusz Mikołajczyk SDB, sekretarz warszawskiej inspektorii.

W piątek 17 kwietnia o godzinie 16.00 zebraliśmy się w kaplicy i odśpiewaliśmy hymn do Ducha Świętego. Potem ks. Dariusz wygłosił czterdziestopięciominutową konferencję. Tematem przewodnim była prawdziwa chrześcijańska radość oraz miłość do Boga i bliźniego, które mają cechować każdego salezjanina. Przykładem takiego życia jest Święty Franciszek Salezy. Ks. Dariusz przedstawił w syntezie, jak wygląda duchowość tego świętego.  Od godziny 20.00 do 21.00 był wystawiony Najświętszy i w tym czasie można było skorzystać z sakramentu pokuty. W sobotę 18 kwietnia o godzinie 6.30 odbyła się msza święta. Ks. Dariusz w homilii nawiązał do ewangelii, która była czytana podczas tej mszy. Mówił o tym, że Jezus jest z nami nawet w najbardziej trudnych dla nas sytuacjach, kiedy wydawałoby się, że wszyscy nas opuścili. Ale tak jak w czasie burzy Jezus mówi do swoich uczniów: „To Ja jestem, nie bójcie się”, tak samo i nas zachęca do odwagi, abyśmy się nie bali, lecz bezgranicznie Jemu zaufali. Po mszy odmówiliśmy modlitwy ćwiczenia dobrej śmierci,  oraz wyraziliśmy ks. Dariuszowi Mikołajczykowi naszą wdzięczność za jego posługę.

 

Yury Pashkavets SDB