Salezjanie w liczbach

Jak to bywa w zwyczaju, na zakończenie zimowej sesji plenarnej Rady Generalnej zostają przedstawione dane statystyczne dotyczące Zgromadzenia Salezjańskiego. Dane te opracował Prokurator Generalny, ks. Francesco Maraccani, na bazie raportów poszczególnych Inspektorii. Salezjanów na świecie, według danych z 31 grudnia, jest 15.763.

Czytaj całość →

Wysoka woda w Warcie

Wysoki poziom wody w Warcie spowodował, iż rzeka przepływająca w pobliżu lądzkiego klasztoru opuściła swe koryto i rozlała się na pobliskie pola i łąki, zalewając także wyspę która jest połączona z placem, seminaryjnym mostkiem. Wysoki poziom wody utrzymywał się jeszcze od jesiennych deszczów. Woda, która nie zdążyła opaść zamarzła przez nadejście niespodziewanej zimy. Wraz z nadejściem odwilży jej poziom raptownie podniósł się. Woda nie zagraża samym pomieszczeniom kompleksu klasztornego. Obecnie poziom wody ustabilizował się i stopniowo zaczyna opadać, jeśli nie nadejdzie gwałtowne ocieplenie sytuacja powinna powrócić do normy. Kl. Rafał Wąsik SDB

Czytaj całość →

Dni odnowy Ducha…

W naszych Konstytucjach czytamy, że doroczne rekolekcje są to chwile duchowego odrodzenia, które (…) dają wspólnocie i każdemu salezjaninowi szczególną sposobność słuchania Słowa Bożego, rozpoznawania woli Boga i oczyszczania serca. Taki czas został dany także wspólnocie seminaryjnej, a dokładnie alumnom, wraz z dwoma opiekunami, którzy to 2 lutego udali się do domu salezjańskiego w  Kutnie-Woźniakowie, na swoje ćwiczenia duchowe. Tegoroczne rekolekcje poprowadził ks. Maciej Sarbinowski SDB. Jeśli cokolwiek można napisać o tym błogosławionym czasie, to jedynie (a może aż) tyle, że był to bez wątpienia czas łaski… Bogu niech będą DZIĘKI! Zapraszamy na stronę ks. Macieja: www.salezjanielomianki.pl

Czytaj całość →

Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego pojechaliśmy na zaproszenie Prymasa Polski Arcybiskupa Józefa Kowalczyka do Gniezna, aby w katedrze uczestniczyć we Mszy Świętej. Dzień Życia Konsekrowanego, obchodzony w tym dniu, to okazja do modlitwy za osoby, które poświęciły całkowicie swoje życie Bogu. Metropolita Gnieźnieński podczas homilii wskazał na godność osób konsekrowanych, ale także przypomniał o naszej misji: aby strojem i zachowaniem świadczyć o miłości i obecności Boga.

Czytaj całość →

Witaj, o Księże Bosko!

31 stycznia to dla nas salezjanów wielka uroczystość. Jest to dzień narodzin dla nieba naszego duchowego Ojca-św. Jana Bosko.  Obchody rozpoczęliśmy uroczysta jutrznią. Potem był czas na wspólnotową kawę, następnie obiad. Natomiast punktem centralnym świętowania była Msza Święta, której przewodniczył ksiądz Inspektor Marek Chmielewski.

Czytaj całość →

Premiera w Lądzie

31 stycznia odbyła się w Lądzie premiera sztuki pt.: Niezaadresowane koperty autorstwa ks. Jerzego Mikuły SDB. Po raz pierwszy alumni lądzcy zmierzyli się z tym tekstem dramatycznym, który w oryginalny sposób opowiada historię życia księdza Bosko wplecioną w opowieść o trzech młodych chłopcach. Rzecz dzieje się w galerii sztuki, do której może przyjść każdy, począwszy od młodego historyka, przypadkowego przechodnia, a skończywszy na postaciach z przeszłości, jak to ma miejsce w ów dramacie.

Czytaj całość →

Przyjaciele Seminarium

30 stycznia odbyła się kolejna niedziela powołaniowa. Była to już czwarta okazjado promowania idei Towarzystwa Przyjaciół Salezjańskiego Seminarium w Lądzie. Obecnienasze towarzystwo liczy już ponad stu pięćdziesięciu członków. Są wśród nich ludzie w różnym wieku, różnych zawodów, mieszkający w Polsce oraz w Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji. Wspólnota seminaryjna modli się codziennie za swoich przyjaciół, polecając ich wstawiennictwu Wspomożycielki i św. Jana Bosko. Na tablicy intencji wywieszane są napływające do nas prośby o modlitwę, które można kierować do nas także drogą elektroniczną pod adres: przyjaciele@wsdts.pl.

Czytaj całość →

Trzy obrazy wróciły na lądzkie krużganki

Mozolne starania zapoczątkowane we wrześniu ubiegłego roku zakończyły się sukcesem! Po niemal trzydziestoletniej nieobecności trzy wielkie obrazy z lądzkich krużganków powróciły na swoje miejsce. Wprawdzie tylko jeden z nich został zrekonstruowany, a dwa wymagają gruntownych prac konserwatorskich, to jednak jest to duże osiągnięcie ponieważ przez lata uważano je za zaginione. Dzięki wnikliwości magistrantki ks. Janusza Nowińskiego udało się ustalić miejsce przebywania lądzkich obrazów i po licznych perypetiach odzyskać je dla naszego klasztoru. Do Lądu wróciły następujące płótna:

Czytaj całość →