U

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.” (św. Jan Paweł II Pamięć i Tożsamość)

Dla Papieża Polaka patriotyzmem było umiłowanie tego, co najgłębiej stanowiło o tożsamości naszego narodu. Składa się na nią historia, kultura, język itp. Wyrazem umiłowania naszej tożsamości jest troska, by nie została ona zapomniana. W naszej seminaryjnej wspólnocie odbyło się kilka wydarzeń, które wpisały się w to święto.

Pierwsze z nich to wydarzenie kulturowe pod nazwą: „Małe muzykowanie”. Odbyło się ono w Sali Opackiej. Pieśni patriotyczne oraz inne utwory śpiewane i grane na instrumentach, były wykonywane przez młodzież z naszego Oratorium. Następnym wydarzeniem o charakterze duchowym była Msza święta. Zebraliśmy się wspólnie w kościele parafialnym, by podziękować Bogu za wolną i niepodległą Polskę, a także prosić Go w intencji jej przyszłości.  Jeszcze przed Mszą św. przy mogile Powstańców z 1863 roku odbył się uroczysty apel lądzkich drużyn ZHR. Następnie harcerze zapalili znicze przy tablicach upamiętniających naszych bohaterów

Na zakończenie, w Oratorium, miała miejsce akademia poświęcona naszemu narodowemu świętu. Jej charakter był typowo historyczny. Została poruszona kwestia patriotyzmu, czym on jest, w jakich symbolach on się wyraża. Dla uczestników tego wydarzenia został odtworzony krótki film przedstawiający historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Po nim odbył się quiz, w którym zarówno dzieci jak i ich rodzice mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat tego wydarzenia. To wszystko było przeplatane śpiewanymi pieśniami patriotycznymi, które oddawały klimat patriotyzmu. Nie tylko na miejscu świętowaliśmy 11 Listopada. W powiatowych uroczystościach w Strzałkowie naszą wspólnotę reprezentował ks. prorektor Tomasz Kościelny

Salezjański” 11 listopada

Nie sposób nie wspomnieć dziś także o innym wydarzeniu z historii Zgromadzenia Salezjańskiego. 11 listopada obchodzimy 140 rocznicę pierwszej wyprawy misyjnej salezjanów. Odbyła się ona w 1875 roku. 9 salezjanów, na czele których był ks. Jan Cagliero – późniejszy pierwszy biskup salezjański – zostali wysłani przez księdza Bosko do Patagonii (Argentyna), by tam głosić Dobrą Nowinę wśród tych, którzy jej jeszcze nie znali. Misje są, obok wychowania młodzieży i troski o powołania, trzecim filarem działalności naszego Zgromadzenia.

Dobrze, że jest taki dzień jak 11 listopada. Przypomina nam, co to znaczy ojczyzna, co to znaczy Polska, co to znaczy patriotyzm. Przypomina nam o wielu wysiłkach i przelanej krwi naszych przodków za wolny kraj. Trzeba dziękować Bogu za tę łaskę i troszczyć się o tożsamość naszej ojczyzny, by trud naszych ojców i matek były doceniony, a ich chwała niezapomniana.

kl. Dawid Jakubiak SDB